Finanse

mPay ma zgodę KNF na rozszerzenie zakresu usług

mPay, którego flagowym produktem jest wielofunkcyjna aplikacja do płatności mobilnych, może świadczyć usługi przekazów pieniężnych, inicjować transakcje płatnicze (PIS) oraz oferować dostęp do informacji o rachunkach użytkownika, prowadzonych poza aplikacją (AIS). Wynika to z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej rozszerzenia zakresu świadczonych przez spółkę usług w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.