Bankowy rozkład jazdy na sierpień 2019 r.

Bank Pekao, Bank Pocztowy, EnveloBank i mBank – to w tych bankach szykują się największe zmiany w sierpniu.