Finanse

Grupa Santander na świecie – klient zadowolony to klient lojalny [materiał partnera]

Banki Grupy Santander mają w swoich założeniach biznesowych wychodzenie poza tradycyjną rolę instytucji finansowych i dawanie klientom wartości dodanej. Ma to zbliżyć je do klienta i budować trwałe relacje. „Pomagać klientom w osiąganiu codziennych sukcesów” — taka jest strategia całej Grupy.