Masz konto w SKOK-u? Poinformuj ZUS o numerze rachunku

W lecie 2019 r. zmianie uległy numery rachunków płatniczych w SKOK-ach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wkrótce skończy się okres przejściowy i należy zaktualizować informacje o kontach, by otrzymywać na nie świadczenia