Finanse

Oceń banki z redakcją Bankier.pl

Do 17 marca potrwa największe internetowe głosowanie „Złoty Bankier”, w którym klienci wskażą liderów w bankowości. Oceniać można najlepsze kampanie reklamowe, działalność w mediach społecznościowych i najciekawsze inicjatywy społeczne w tej branży. Na głosujących czekają nagrody.