Finanse

Pierwsza decyzja UOKiK po wyroku unijnego trybunału ws. wcześniejszej spłaty kredytu

W przypadku spłaty kredytu przed terminem, konsument ma prawo żądać zwrotu proporcjonalnej części pobranej opłaty przygotowawczej – stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pierwszym orzeczeniu wydanym po korzystnym dla kredytobiorców wyroku TSUE.